Probleem

Probleem

Posted by on sep 4, 2013

De doorstroming van het verkeer op de  A27 op het traject Lunetten-Hooipolder  vormt zowel in de ochtend- als in de  avondspits een probleem. 

 
De files worden veroorzaakt doordat de capaciteit van de A27 onvoldoende is om het verkeersaanbod te verwerken. Dit probleem is de afgelopen jaren groter geworden. Met name de Merwedebrug bij Gorinchem is al geruime tijd een knelpunt.

Lees meer

Aanpak

Aanpak

Posted by on sep 4, 2013

Om de problemen versneld aan te pakken hebben de kamers van koophandel, gemeenten en bedrijfsleven de handen ineen geslagen.

 
Dit heeft vorm gekregen in de Stichting A27 Merwedebrug. Deze samenwerking levert een uitgebreid netwerk op.

 
 
 

Lees meer

Doel

Doel

Posted by on sep 4, 2013

De Stichting A27 Merwedebrug richt zich op versnelde uitbreiding van de vervoerscapaciteit van de A27, waarbij de bottleneck Merwedebrug eerst aangepakt moet worden. De lobby richt zich op draagvlakverbreding, het beïnvloeden ambtelijke voorbereiding besluitvormingsprocedures en het beïnvloeden bestuurlijke en politieke besluitvorming.

 
 

Lees meer

Toekomst

Toekomst

Posted by on sep 4, 2013

Het huidige plan van aanpak is om in elk geval het wegvak Scheiwijk – Werkendam te verbreden, met behoud van de huidige Merwedebrug richting noorden. Tevens moet de A27 tussen Houten en Everdingen naar 1×4 rijstroken richting zuiden verbreed worden. Richting noorden zal niks gebeuren. Ook het knooppunt Hooipolder heeft prioriteit.

 
 
 

Lees meer

Recent Nieuws

Opnieuw vertraging in planning verbreding A27

Opnieuw vertraging in planning verbreding A27

okt 24, 2017

De minister heeft per brief aan de Tweede Kamer de planning voor de capaciteitsuitbreiding van de A27 bekend gemaakt. Ook is 56 miljoen extra beschikbaar gesteld om te voorkomen dat de nieuwe bruggen middenpijlers gaan hebben. Zie: 20172310-brief-aan-tweede-kamer-ivm-nieuwe-mirt-mijlpalen Datum   MIRT-mijlpaal   2019 Publicatie TB/ SP 2022 Start realisatie 2027...

A27 aan kop in file top 10 ANWB

A27 aan kop in file top 10 ANWB

jul 4, 2017

De A27 staat in de halfjaarlijkse file top 10 die de ANWB bekend heeft gemaakt begin deze maand, zie: http://www.ad.nl/dordrecht/a27-aan-kop-in-file-top-10-van-anwb~a446480f/  

Merwedebrug wordt toch vervangen

Merwedebrug wordt toch vervangen

feb 21, 2017

Minister Schultz heeft met een persbericht bekend gemaakt dat drie nieuwe bruggen aan het Ontwerp Tracébesluit worden toegevoegd en betaald uit het onderhoudsbudget. De Stichting A27 heeft met tevredenheid kennis genomen van dit onverwachte voornemen, dat zowel voor de verkeersveiligheid als leefbaarheid een goed besluit is. Echter, dit besluit zal ook tot een...

De Stichting A27 wenst u een veilig en bereikbaar 2017!

De Stichting A27 wenst u een veilig en bereikbaar 2017!

jan 2, 2017

Met het nieuwe jaar is traditioneel bekend gemaakt wat de file top 10 over afgelopen jaar is geweest. In de ochtendspits is de file vanuit het zuiden naar de Merwedebrug gestegen van plaats 8 naar 5 en in de avondspits is de file ten noorden van de Merwedebrug op de eerste plaats blijven staan....

Stand van zaken in nieuwsbrief projectteam Rijkswaterstaat

Stand van zaken in nieuwsbrief projectteam Rijkswaterstaat

dec 15, 2016

Rijkswaterstaat brengt een nieuwsbrief uit over de stand van zaken van de capaciteitsuitbreiding A27 Houten – Hooipolder. Deze nieuwsbrief is online te bekijken: http://nieuwsbrief.rijksoverheid.nl/847/Actions/Newsletter.aspx?messageid=17130&customerid=426449&password=enc_345538766E61616437313138_enc Aanmelden voor deze nieuwsbrief is ook mogelijk...

Drempel nadeelcompensatie door minister verlaagd

Drempel nadeelcompensatie door minister verlaagd

dec 12, 2016

De minister heeft uiting gegeven aan het op 18 oktober toegezegde ‘ruimhartig’ compenseren voor schade door de drempel voor het indienen te verlagen, zie: http://nos.nl/artikel/2147479-compensatieregeling-merwedebrug-uitgebreid.html  

Informatie over nadeelcompensatie

Informatie over nadeelcompensatie

nov 17, 2016

Op woensdag 9 november heeft Rijkswaterstaat voor bedrijven, inwoners, etc een informatieavond gehouden in Gorinchem waarbij uitgelegd is wat de oorzaak van de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is en hoe dit verder in zijn werk zal gaan. Ook is gesproken over nadeelcompensatie. Voor meer informatie hierover kunt u onderstaande documenten...

Minister kondigt plan van aanpak herstel Merwedebrug aan

Zie persbericht voor de stand van zaken met betrekking tot de afsluiting van de Merwedebrug: Persbericht Rijkswaterstaat. Voor antwoorden op veelgestelde vragen verwijzen we naar de website van Rijkswaterstaat: http://www.rws.nl/wegen/wegenoverzicht/a27/merwedebrug.aspx  ...